Found search results for ""

Ridder iQ Essentials

Affärssystem för små tillverkande företag

Vill du automatisera processer inom ditt tillverkningsföretag men känner att dina dagliga rutiner inte kräver ett omfattande och komplext affärssystem? Eller vill du kanske snabbt och enkelt automatisera dina affärsprocesser?

Isåfall är Ridder iQ Essentials lösningen för dig - designad för tillverkningsföretag med upp till 25 heltidsanställda.

Enkelt och samtidigt komplett

Ridder iQ Essentials har utvecklats för att stödja hela din tillverkningsprocess. Från en förfrågan eller beställning till den slutliga fakturan är målet att systemet ska stödja dig och inte tvärtom. Till exempel inom Ridder iQ Essentials är det omedelbart tydligt hur många offerter som är utestående, vilka order som är pågående och om några åtgärder behöver vidtas.

Både lager- och orderdriven inköpsprocess

Med Ridder iQ Essentials kan du enkelt hantera inköpsprocessen. Genom att sätta en miniminivå per artikel så kommer Ridder iQ att automatiskt skapa ett inköpsförslag när denna nivå underskrids. På det sättet undviks lagerbrister. Ridder iQ Essentials erbjuder också möjligheten att köpa material baserat på order och det är fullt kompatibelt med plockprocesser för material.

För- och efterkalkyl

I realtid kan Ridder iQ Essentials visas statusen för en specifik order. Det är mycket enkelt att utföra en efterkalkyl, och denna efterkalkyl kan även användas som en förkalkyl för eventuella nya order. För varje order är rapporterade timmar, använt material och utlagda jobb på underleverantörer synligt direkt. Det ger dig insikt i både för- och efterkalkylering.

Optimering av skärmbilder

Inom Ridder iQ Essentials är varje användare fri att anpassa skärmbilderna efter dennes behov. Tack vare det kan varje användare bestämma vilken information de ser på företags-, roll- och användarnivåer. Styrkan i Ridder iQ Essentials ligger i det faktum att den levereras som standard med ett antal fördefinierade, rollstyrda skärmbilder. För att ange en order som också kräver produktion eller montering skiljer sig flödet naturligt från en order som bara innebär försäljning av reservdelar. Möjligheten att anpassa sin egen skärmbild är unik och bidrar till att göra Ridder iQ Essentials till den mest användarvänliga lösningen på marknaden.

Affärssystem för små tillverknings- och produktionsföretag

Vilken version av Ridder iQ passar bäst för ditt företag?

Ridder iQ Ridder iQ Essentials
Produktionsplanering Yes Yes
Verkstadsrapportering webb Yes Yes
CAD-import Yes Yes
ECI Ekonomi Yes Yes
Lagerhantering Yes No
Service & Underhåll Yes No
Inspektionsapp Yes No
Spårbarhet Yes No
Uthyrning Yes No
Projektledning Yes No

Upptäck vad Ridder iQ kan göra för ditt företag. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss. Våra specialister är redo att hjälpa dig.