Nova

Strömlinjeformat affärssystem för kvalitetsinriktade branscher

Nova är en heltäckande webbaserad lösning designad för företag som prioriterar kvalitet genom hela sin leveranskedja. Nova riktar sig till kundorderstyrda eller projektorienterade branscher, inklusive tillverkning med fokus på kvalitetssäkring, läkemedel, medicinteknik och flyg.

Den erbjuder ett stabilt stöd från produktutveckling till ekonomi och säkerställer hög spårbarhet samt överensstämmelse med regulatoriska standarder såsom de som fastställts av FDA, GMP och ISO.


Strömlinjeformad verksamhet & förbättrad effektivitet

Nova erbjuder sömlös integration med tredjepartssystem och är helt skalbart, vilket gör att företag kan växa utan begränsningar. Den modulära arkitekturen säkerställer flexibilitet och anpassning och gör att onödiga kostnader som är förknippade med standardsystem undviks. Från att hantera spårbara processer inom life science till att uppfylla standarder inom flyg, ger Nova den funktionalitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas.

Kraftfull dokumenthantering

Nova är skräddarsytt för företag med projektorienterad produktutveckling, logistik och/eller tillverkning där beräkningarna kan vara komplexa, parametrarna är många och behovet av förändringar kan vara omfattande under produktionen. Programvaran har en kraftfull dokumenthantering som säkerställer mycket hög spårbarhet, och funktioner för revisionshantering som ger insikt i när och varför ändringar görs, tillsammans med de ekonomiska konsekvenserna av ändringarna.

Exakt spårbarhet

Nova skapar enkelt en överblick över produktion, material och ekonomi genom lättillgänglig information som anger vad som behövs köpas in eller produceras i varje projekt och när. Alla ändringar som görs i projektet loggas noggrant för spårbarhet. Dessutom möjliggör Nova enkel och automatiserad hantering av delfakturor.

Nova översikt
Standardsystem / “Programvara från hyllan”
Webbaserat, kräver ingen klientinstallation
Loggfunktionalitet och spårbarhet
Elektronisk signering
Avvikelser
Avancerad kvalitetssäkring
Dokumenthantering för produkter
Digitalt lagrade rapporter och distribution
FDA, GMP och ISO samt AS9100D, EASA (Part 21 och Part 145) och ISDP (för Boeing)
Systemet uppfyller kraven i: 21 CFR Part 11 och EudraLex Vol. 4 bilaga 11

Snabb implementering

Med Nova får användarna en snabb implementering och en kort inlärningskurva tack vare det intuitiva webbaserade gränssnittet och den rollbaserade åtkomsten. Upptäck skillnaden med Nova: en lösning som prioriterar kvalitet, effektivitet och anpassningsbarhet för företag. Utnyttja din potential med Nova och ta kontroll över din verksamhet som aldrig förr.

Dessutom säkerställer Novas strömlinjeformade implementeringsprocess minimala störningar i din verksamhet, så att du snabbt kan börja uppleva dess fördelar. Det intuitiva gränssnittet och den rollbaserade åtkomsten gör det enkelt för användarna att navigera och använda systemet effektivt, vilket minskar inlärningskurvan och maximerar produktiviteten.


Be om en demo