Found search results for ""

Affärssystem skapat för dig

Gör det lättare att bedriva verksamhet med våra kompletta affärssystemlösningar som är utformade för att hantera de unika utmaningarna i din bransch.

Ridder iQ

Ridder iQ har utformats för att effektivt hantera den kontinuerliga samordningen mellan utveckling och teknik, inköp, produktion, montering och serviceteamen.

Genom att erbjuda en realtidsvy över utvecklingen av offerter, ordrar och serviceordrar optimerar Ridder iQ alla affärsprocesser från A till Ö.

Resultatet: kortare ledtider, hög beläggningsgrad och högre vinstmarginaler.

Nova

Nova är speciellt utvecklat för att stödja kundorienterade eller projektorienterade produktionsföretag med krävande kvalitetskrav. Det är ett komplett affärssystem byggt för molnet, vilket gör det enkelt att skala upp och ner, beroende på era behov.

Mapaz

Mapaz är ett On-Premise MPS-system för tillverkande företag, utvecklad utifrån processerna relaterade till produktion och materialhantering.

View MPS

En produktionslösning som ger dig kontroll. View MPS ger dig full kontroll över dina materiallistor med full överblick över externa tjänster och varuförbrukning.

Hybron MPS

Hybron MPS är ett On-Premise MPS-system som i första hand riktar sig till mindre företag inom tillverkningsindustrin.

Spektra

Spektra är ett On-Premise MPS-system som används av våra kunder för planering, optimering och dokumentation av viktiga värdeskapande processer relaterade till kalkyler, försäljning, inköp/lagerhantering och logistik, projektledning, produktion, tids- och materialhantering, frakt och fakturering.

Pro-M

Ett unikt verktyg utvecklat för den mekaniska industrin och ytbehandlingsindustrin.