Found search results for ""

Affärssystem för tillverkning av läkemedel och biovetenskap

Utnyttja expertis inom tillverkning och affärssystem som förstår de krävande behoven inom läkemedelsindustrin

Vi har arbetat med företag som ställer höga krav på kvalitet i över 20 år och förstår tillverkare inom läkemedel och biovetenskaps.

Med en mycket teknisk och reglerad produkt är det avgörande att hitta rätt affärssystem för ditt unika företag för att bli framgångsrik i din bransch.


Upprätthåll efterlevnad av regelverk på ett konsekvent sätt

Med de strängaste regulatoriska kraven kan dokumentation och protokoll bli överväldigande att spåra manuellt.

Säkerställ att tillverkningsprocessen för läkemedel och biovetenskap följer strikta standarder och upprätthåll korrekt dokumentation för revisioner med hjälp av ett affärssystem för tillverkning som automatiserar processen.

Organisera din komplexa leveranskedja

Hanteringen av leveranskedjan inom läkemedelsindustrin är mycket komplex och involverar flera intressenter, känsliga produkter och stränga lagkrav. Översikt i realtid är avgörande för att säkerställa produktkvalitet, patientsäkerhet och oavbrutna kliniska studier. Rätt affärssystemslösning kan hjälpa till med detta.

Möjliggör exakt övervakning av spårning av satser

Övervakning av råmaterial och andra komponenter under hela produktionsprocessen för läkemedel är avgörande för att säkerställa produktsäkerhet och efterlevnad av regelverk.

Med en beprövad programvarulösning kan du upprätthålla korrekta register för spårning av satser för att förhindra överträdelser, böter och skadat anseende.

Uppnå en genomgående hög standard för kvalitetskontroll

Det är av yttersta vikt att säkerställa att läkemedel är säkra, effektiva och konsekventa. Misslyckande med detta kan få allvarliga konsekvenser. Minska produktionsfel, minimera spill och förbättra produktkonsistensen med rätt affärssystem.

Nova: Affärssystem för läkemedelstillverkning

Nova är en omfattande webbaserad lösning utformad för företag som prioriterar kvalitet i hela sin leveranskedja. Nova riktar sig till kundorderstyrda eller projektinriktade branscher. Den erbjuder ett stabilt stöd från produktutveckling till ekonomi, vilket säkerställer hög spårbarhet och överensstämmelse med regulatoriska standarder såsom de som fastställts av FDA, GMP och ISO.

Behöver du hjälp att avgöra om ett affärssystem är rätt för ditt företag?

Ta hjälp av någon av våra experter för att få stöttning i din resa att välja affärssystem. Kontakta oss idag så bokar vi in en tid för ett första samtal.