Found search results for ""

Insikt, kontroll och resultat

Spara tid, undvik onödiga kostnader och optimera hastighet och flexibilitet

Kraftfullt allt-i-ett-system för maximal effektivitet. Uppnå högre produktion med samma produktionskapacitet.

Stigande råvarupriser, en alltmer konkurrensutsatt marknad och krävande kunder; som en utrustningstillverkare står du inför en rad utmaningar. Det är viktigt att vara flexibel för att leverera produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Optimalt resursutnyttjande är avgörande. Med ECI Software Solutions affärssystem kan du hantera alla dina processer och resurser från ett enda system. Resultatet? Kortare ledtider, högre utnyttjandegrad och högre vinstmarginaler.


Skräddarsydd för din dagliga verksamhet

ECI Software Solutions affärssystem stödjer utrustningstillverkare i deras dagliga verksamhet. Med en speciellt utvecklad branschmall hjälper vår programvara till att kontrollera och smidigt anpassa sig till dina processer. Utöver en bred bas kan systemet kompletteras med olika moduler. Detta gör att du kan uppnå maximalt resultatet.

Automatisera hela din process

Från försäljning och planering till produktion, leverans och fakturering, med ett komplett CRM och redovisning. Med ECI:s affärssystem styr du hela verksamheten från ett enda system.

Programvaran kan enkelt integreras med CAD, CAM och PDM/PLM-system för att undvika dubbel datainmatning. Som ett resultat kan ditt team arbeta effektivt och felfritt. Beräkning av självkostnadspriset görs snabbt.

Hantering baserad på realtidsinformation

För att effektivt hantera din verkstad är realtidsinformation avgörande. Vårt affärssystem för tillverkare av utrustning är snabbt och enkelt anpassningsbar baserat på roller, vilket säkerställer att varje användare ser den information som är relevant för dem. Med Business Intelligence-funktionen kan användarna enkelt skapa analyser och rapporter snabbt, vilket säkerställer att anpassningar av organistionen alltid är baserade på fakta.

UPPTÄCK RIDDER iQ

Hundratals tillverkare av utrustning har redan valt Ridder iQ affärsystem. Lär dig mer om denna produkt du också.


Behöver du hjälp att avgöra om ett ERP-system är rätt för ditt företag?

Ta hjälp av någon av våra experter för att få stöttning i din resa att välja ERP. Kontakta oss idag så bokar vi in en tid för ett första samtal.