Found search results for ""

Affärssystem för tillverkning inom flyg- och försvarsindustrin

Förenkla tillverkningen och leveranskedjan inom flyg- och försvarsindustrin

Med utmaningar som oförutsägbara leveranskedjor, brist på ingenjörskompetens och strängare regleringar, letar tillverkare inom flygindustrin och försvar efter en ett affärssystem för att navigera genom allt detta. Våra experter finns till hands för att vägleda dig genom processen.

Hantera din oförutsägbara internationella leveranskedja

Vissa faktorer ligger utanför din kontroll. Med information i realtid om data i leveranskedjan kan du minska osäkerheten och förbättra transparensen för dig, dina partners och dina kunder. På så sätt kan du erbjuda bättre service, leverera varor som utlovat och hålla koll på kostnader för tredje part.

Hantera kompetensbristen inom produktion

Att attrahera och behålla de bästa medarbetarna är en viktig framgångsfaktor. Att investera i rätt teknik som gör att medarbetarna kan minska tiden som läggs på manuella uppgifter och i stället ger dem tid att ägna sig åt mer värdeskapande arbete. Detta är avgörande för ditt företag och deras motivation.

Spåra och följ ändringar i branschregleringar

Från hantering av utsläppsminskningar i produktionen till hantering av störningar i 5G-kommunikation, kommer införandet av nya regler att fortsätta. Oavsett vad som händer kommer flyg- och försvarsindustrin att dra nytta av att ha en exakt och säker centraliserad datamängd som stöder rapportering och revisioner.

Dra nytta av vår erfarenhet inom flyg- och försvarsindustrin

Många av våra medarbetare har praktisk erfarenhet från din bransch och har förståelse för komplexiteten i tillverkningen inom- och försvarsindustrin. Deras kunskap och erfarenhet driver vår produktutveckling och kundsupport, vilket säkerställer att du får den bästa möjliga lösningen för dina specifika behov.


Nova: affärssystem för tillverkare inom flyg- och försvarsindustrin

Nova är en omfattande webbaserad lösning som är utformad för företag som prioriterar kvalitet i hela sin leveranskedja. Nova är skräddarsytt för kundorderstyrda eller projektbaserade branscher. Den ger ett stabilt stöd från produktutveckling till ekonomi, vilket säkerställer hög spårbarhet och överensstämmelse med regleringsstandarder som såsom de som fastställs av ISO, AS9100D, EASA (Part 21 och Part 145) och ISDP (för Boeing) samt Transportstyrelsen i Sverige (avd Luftfart).

Behöver du hjälp att avgöra om ett affärssystem är rätt för ditt företag?

Ta hjälp av någon av våra experter för att få stöttning i din resa att välja affärssystem. Kontakta oss idag så bokar vi in en tid för ett första samtal.