Found search results for ""

Affärssystem för tillverkare av medicintekniska produkter

För att skilja dig från konkurrenterna, utnyttja expertis inom tillverkning och affärssystem som förstår kraven för medicintekniska produkter

Vi har arbetat med tillverkare av medicintekniska produkter i över 20 år och vet vad som krävs för att lyckas genom förbättrad effektivitet, kvalitet och efterlevnad. När du producerar högteknologiska produkter, dra nytta av experter som förstår dina specifika branschbehov.


Upprätthåll efterlevnad av regelverk på ett konsekvent sätt

Medicintekniska produkter omfattas av strikta lagkrav för att garantera patientsäkerheten. Dessa krav kan vara komplexa och tidskrävande, men du kan minska risken för bristande efterlevnad med rätt programvara med inbyggd funktionalitet och leverantör med lång erfarenhet.

Ta kontroll över din föränderliga leveranskedja

Automatisering, strikta processer och förpackning är avgörande inom den medicintekniska industrin för seriespårbara produkter under hela deras livscykel.

Korrekt produktspårning hjälper till att identifiera grundorsaken till problem, upprätthålla de högsta kvalitetsstandarderna och att förebygga och underlätta återkallelser.

Minska risker och maximera spårbarheten för paketerade delar.

Automatisering, strikta processer och förpackning är avgörande inom medicinteknikindustrin för serialiserade delar under hela deras livscykel. Att korrekt spåra produkter hjälper till att identifiera roten till problem, upprätthålla högsta kvalitetsstandarder och bidra till att förebygga samt underlätta återkallanden.

Upprätthåll en hög standard för kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring kan vara en utmaning, eftersom medicintekniska produkter ofta har komplexa konstruktioner och kräver specialmaterial och tillverkningsprocesser. Med tillgång till realtidsdata om produktionsprocesser och material kan du identifiera och åtgärda problem innan de leder till fel i de färdiga produkterna.


Nova: Affärssystem för tillverkare av medicinteknisk utrustning

Nova är en omfattande webbaserad lösning utformad för företag som prioriterar kvalitet i hela sin leveranskedja. Nova riktar sig till kundorderstyrda eller projektinriktade branscher. Den erbjuder ett stabilt stöd från produktutveckling till ekonomi, vilket säkerställer hög spårbarhet och överensstämmelse med regulatoriska standarder såsom de som fastställts av FDA, GMP och ISO.

Behöver du hjälp att avgöra om ett affärssystem är rätt för ditt företag?

Ta hjälp av någon av våra experter för att få stöttning i din resa att välja affärssystem. Kontakta oss idag så bokar vi in en tid för ett första samtal.