Found search results for ""

Arbeta kundfokuserat och effektivt

Minska ledtiderna och förbättra marginalerna genom integrerad processtyrning

Komplexa sammansättningar och kompletta maskiner. Undvik onödiga kostnader och förlorad tid.

För specialanpassade maskinbyggare är fokus ofta på innovation, forskning och utveckling. Därför är ingenjörsavdelningen kritisk.

En bra planering mellan teknik, inköp, montering och underleverantörerna är nödvändig för att hålla tidsfrister och uppnå goda projektmarginaler. 

Det är här ECI:s affärssystem gör skillnad.


Samarbeta i ett och samma system

Med vårt affärssystem för tillverkare av specialmaskiner kan du enkelt och snabbt samarbeta med team i hela organisationen.

Information om olika projekt finns tillgänglig i ett enda system, från konstruktion till inköp, från montering till underleverantörer.

ECI:s affärssystem utgör kärnan i din organisation med en bred bas. Denna bas kan kompletteras med ytterligare branschspecifika moduler, vilket ger gör att systemet integreras sömlöst med dina dagliga rutiner. På detta sätt uppnår du maximala resultat.

För alla typer av tillverkare av specialmaskiner

Du kan också enkelt integrera vårt affärssystem med andra system, såsom CAD, CAM, PDM, PLM och ekonomisystem. Fördelen? Säg adjö till dubbel datainmatning, arbeta mer effektivt, förbättra beräkningar och minska tiden som läggs på att skapa stycklistor.

Detta kommer att minska ledtider och öka leveranssäkerheten.

Förenkla produktionsprocessen

Förenkla hela din produktionsprocess med vårt affärsystem. Kommunicera enkelt och snabbt genom smarta moduler, såsom Verkstadsrapportering.

Verkstadsrapportering tar också bort pappersbaserade processer och låter anställda registrera timmar digitalt direkt på en order.

Med vår Business Intelligence-lösning skapar producerar också snabba analyser och rapporter, vilket gör att du kan justera din produktionsprocess baserat på fakta.

UPPTÄCK RIDDER iQ

Tillverkare av specialmaskiner väljer Ridder iQ, affärsysstem från ECI. Lär dig mer om denna produkt.


Behöver du hjälp att avgöra om ett affärssystem är rätt för ditt företag?

Ta hjälp av någon av våra experter för att få stöttning i din resa att välja affärssystem. Kontakta oss idag så bokar vi in en tid för ett första samtal