Et forretningssystem skapt for deg

Gjør det enklere å drive virksomheten din med våre komplette forretningssystemer, skapt for å takle de unike utfordringene i din bransje.

Ridder iQ

Ridder IQ er designet for å håndtere den kontinuerlige koordineringen mellom FoU og teknologi, innkjøp, produksjon, montering og serviceteamet på en effektiv måte. Ved å tilby en sanntidsvisning av utviklingen av tilbud, ordre og serviceordrer, optimaliserer Ridder IQ alle forretningsprosesser fra A til Å. Resultatet: kortere ledetider, høy kapasitetsutnyttelse og høyere fortjenestemarginer.

Nova

Nova er en komplett nettbasert løsning designet for bedrifter som prioriterer kvalitet gjennom hele verdikjeden. Nova er tilpasset bransjer med kundeordre eller prosjekt, inkludert produksjon med fokus på kvalitetssikring, life sciences og luftfart.

Mapaz

Mapaz er en On-Premise ERP løsning for produksjonsbedrifter, utviklet med utgangspunkt i prosessene relatert til produksjons- og materialhåndtering.

View MPS

En produksjonsløsning som gir deg kontroll over bedriften din. Alle funksjonene du trenger for å få en mer effektiv hverdag.

Hybron MPS

HybronMPS er et On-Premise material- og produksjonskontrollsystem (MPS-system) som først og fremst er rettet mot mindre produksjonsbedrifter.

Spektra

Spektra er et On-Premise MPS system som benyttes av våre kunder for å holde kontroll på hele produksjonsprosessen fra planlegging til fakturering.

Pro-M

Pro-M brukes til planlegging, optimalisering og dokumentasjon av viktige verdiskapende prosesser knyttet til: kalkyler, bestillinger, innkjøp/lagerstyring (logistikk), prosjekter, produksjonsplaner, forbruksregistrering (tid/varer), etterfølgende kalkyler, frakt og fakturaer.