Found search results for ""

Innovativ molnbaserat affärssystem för produktionsföretag

Våra användarvänliga och integrerade molnlösningar är enkla att implementera, enkla att använda och enkla att integrera.

Ridder iQ

Ridder iQ ger svaren på dagens produktionsutmaningar genom att erbjuda en tekniskt modern plattform full med bred funktionell. För verksamheten innebär det full översikt och kontroll över tid och för de anställda betyder det att det är enkelt att använda. Ridder iQ är ett flexibelt affärsystem som lätt kan integreras med andra system i verksamheten.

Kortare ledtider, högre vinstmarginaler

Ridder IQ har utvecklats för att effektivt hantera det kontinuerliga samarbetet mellan R&D och utveckling, inköp, produktion, montering och serviceteam. Genom att visa en realtidsbild över utvecklingen av offerter, order och serviceorder, så optimerar Ridder iQ alla affärsprocesser från A till Z. Resultatet: kortare ledtid, hög beläggningsgrad och högre vinstmarginal.


Nova

Nova är speciellt utvecklat för att stödja processorienterade produktionsföretag med krävande kvalitetskrav. Det är ett komplett affärsystem byggt för molnet, vilket gör det enkelt att skala upp och ner, beroende på era behov. En av Novas främsta fördelar är hanteringen av spårbarhet, dokumentation och förmågan att enkelt följa avvikelser genom hela värdekedjan. Systemet gör det enkelt att identifiera avvikelser, hantera reklamationer och återkalla produkter genom användarvänliga systemprocesser.

Optimal effektivitet

Nova erbjuder omfattande kontroll, genom sömlös integration från produktutveckling till ekonomi, så ger den en klar översikt av din verksamhet. Den utmärker sig genom att den med optimal effektivitet skapar nödvändiga köpförslag baserat på data från projekt, lager, produktion och kundorder. Systemet säkerställer full spårbarhet genom att logga ändringar och tillgodoser krav både för intern kontroll och produktspårbarhet. Genom inbyggd kvalitetsledning, så klarar Nova de omfattande kvalitetskrav som finns hos Läkemedel, Flygindustri och Medtech.


Har du frågor om möjligheterna med Ridder iQ eller Nova för din verksamhet? 

Ta gärna kontakt med oss!