ERP for produksjon innen legemidler og life science

Benytt ekspertisen innen produksjon og ERP-programvare som forstår de krevende behovene innen legemiddelindustrien.

Vi har jobbet med kvalitetsselskaper i over 20 år og forstår oss på produsenter innen farmasi og biovitenskap.

Med et høyteknologisk og regulert produkt er det avgjørende å finne riktig ERP-programvare for din unike bedrift for å lykkes innen din industri. 


Oppretthold en konsekvent etterlevelse av regler og standarder

Med de strengeste reguleringskravene kan dokumentasjon og protokoller bli overveldende å spore manuelt. Sørg for at din produksjonsprosess for legemidler og life science følger strenge standarder og opprettholder nøyaktige registre for revisjoner ved å bruke en ERP-løsning for å automatisere prosessen.

Organiser din komplekse leverandørkjede

Håndteringen av leveransekjeden innen legemiddelindustrien er svært kompleks og involverer flere interessenter, sensitive produkter og strenge regulatoriske krav. Sanntidsvisning er avgjørende for å sikre produktkvalitet, pasientsikkerhet og uavbrutte kliniske studier. Den rette ERP-løsningen kan hjelpe med dette.

Muliggjør nøyaktig overvåking av partisporing og sporing.

Å overvåke råmaterial og andre komponenter gjennom hele den farmasøytiske produksjonsprosessen er avgjørende for å sikre produktets sikkerhet og jevn overholdelse. Å opprettholde nøyaktige registre for partisporing og sporing er nødvendig for å forhindre brudd, bøter og skade på bedriftens omdømme. Med en pålitelig programvareløsning kan du effektivt håndtere disse kravene.

Oppnå en konsekvent høy standard for kvalitetskontroll

Det er avgjørende å sikre at medisiner er trygge, effektive og konsekvente. Manglende oppnåelse av dette kan ha alvorlige konsekvenser. Reduser produksjonsfeil, minimer avfall og forbedre produktkonsistensen med riktig ERP-løsning.

Nova: ERP for legemiddelproduksjon

Nova er en komplett nettbasert løsning designet for bedrifter som prioriterer kvalitet i hele sin leverandørkjede. Nova er rettet mot kundeordredrevne eller prosjektbaserte bransjer. Den tilbyr robust støtte fra produktutvikling til økonomi, og sikrer høy sporbarhet og overholdelse av regulatoriske standarder som de fastsatt av FDA, GMP og ISO.

Trenger du hjelp til å avgjøre om et ERP-system er riktig for bedriften din?

Kontakt oss i dag og få råd fra en av våre eksperter.