Bemet

Krachtige, alles in één ERP-software​
Produceer met snelheid en precisie​

Verkort productietijden en verbeter uw bedrijfsresultaat. Werk eenvoudig on premise of in de cloud.

Bemet ERP-software biedt u alle tools om uw klanten hoogwaardige producten te leveren met snelle productietijden. Of u nu enkelstuks, batches of series produceert, Bemet ERP optimaliseert uw proces vanaf het eerste klantcontact tot en met levering en nazorg. Het resultaat: real-time zicht op de voortgang, snellere productietijden en lagere kosten.​

Features

Basisfunctionaliteiten7

Aanvullende modules16

Integraties4

 • Voor en nacalculatie

 • Projectmanagement

 • Offerte

 • Planning

 • Productie

 • Pakbonnen

 • Verkoopfacturen

 • Logistiek

 • Relatiebeheer

 • Stuklijsten

 • Detailplanning

 • Internationaal

 • Prijsafspraken

 • Handelsmodule

 • Service en Onderhoud

 • Werkplaatsregistratie

 • Productregistratie

 • Productconfigurator

 • Locatiemanagement

 • Inkoopaanvragen

 • Termijnfacturatie

 • Taakplanner

 • Bemet Mobiel

 • APM+ integratie

 • CAD/CAM integratie

 • Gatewise

 • Financiële integratie

Bemet modules

Basisfunctionaliteiten7

 • Voor en nacalculatie

 • Projectmanagement

 • Offerte

 • Planning

 • Productie

 • Pakbonnen

 • Verkoopfacturen

Aanvullende modules16

 • Logistiek

 • Relatiebeheer

 • Stuklijsten

 • Detailplanning

 • Internationaal

 • Prijsafspraken

 • Handelsmodule

 • Service en Onderhoud

 • Werkplaatsregistratie

 • Productregistratie

 • Productconfigurator

 • Locatiemanagement

 • Inkoopaanvragen

 • Termijnfacturatie

 • Taakplanner

 • Bemet Mobiel

Integraties4

 • APM+ integratie

 • CAD/CAM integratie

 • Gatewise

 • Financiële integratie

Bemet voor- en nacalcultatie
Voor- en nacalculatie

Een calculatie is een voorcalculatie van een aanvraag of opdracht van een prospect of klant. Deze voorcalculatie kan bestaan uit één of meerdere interne bewerkingen en/of uitbestedingen en/of materialen. Het is eventueel mogelijk om een calculatie in productie te geven. Zodra u produceert voor een klant, kunt u evenees een project aanmaken zodat u vanuit het project klantdocumentatie (offertebrieven, opdrachtbevestigingen) kunt aanmaken. Binnen een project kunt u één of meerdere calculaties, materialen of artikelen opnemen en beheren.

Bemet Projectmanagement
Projectmanagement

Projectplanning (Projectoverzicht) is een grafische weergave van de planning van één of meerdere projecten of calculaties met onderliggende bewerkingen en materialen. Krijg in één oogopslag inzicht in de voortgang van een project. Bovendien attendeert het Projectoverzicht u op eventuele problemen die de voortgang belemmeren (denk bijvoorbeeld aan te laat ontvangen materiaal). Ook kunt u dit overzicht in Excel printen voor intern of extern overleg. Een groot voordeel van het gebruik van de Projectplanning is dat u continu inzicht heeft in de planning en voortgang van projecten, calculaties en bewerkingen.

Offerte
Offerte

Beheer eenvoudig uw verkoop- en offertetraject. Leg verkooptrajecten vanaf het eerste contact tot en met de opdracht, inclusief contactmanagement en offertebeheer, direct vast. Daarmee ontstaat complete CRM-functionaliteit waarbij er per klant een volledig beeld ontstaat van offertes, projecten en service-opdrachten inclusief de totale winstmarge per klant of productgroep.

Bemet planning
Planning

Projecten plannen op basis van een groffe- ofwel detailplanning aan de hand van te definiëren productieschema's. Omdat de functionaliteit geïntegreerd is maakt het gebruik van relevante gegevens uit de orders en de uren uit de calculatie of werkvoorbereiding. Plannen op zowel order- als sectieniveau en in fases. Automatische weergave van de bezettingsgraad op hoofd- en afdelingsniveau en de plaatsbare mijlpalen.

Bemet Productie
Productie

Calculaties maken, routings opzetten, bestellingen voorbereiden en plaatsen, voorraden automatisch checken… Met Bemet ERP zet de werkvoorbereider het hele productieproces in een paar seconden in gang. Zo heeft u overzicht van de productieplanning en houdt u continu grafisch inzicht in de voortgang van elke order. Snel, overzichtelijk en eenvoudig.

Levertijden halen is van cruciaal belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Als planner speelt u hierbij een belangrijke rol. In de software heeft u met 1 druk op de knop inzicht in de ordervoortgang, capaciteit, voorraden en taaklijsten. Mogelijke problemen die de planning verstoren – zoals defecte machines, late leveringen van materialen of zieke medewerkers – komen zo direct aan het licht. Door dan de routing (automatisch) te veranderen, kunt u problemen oplossen en uw afspraken nakomen.

Bemet Pakbonnen
Pakbonnen

Wanneer een product gereed is kunt u het versturen naar de klant. Hierbij gebruikt u een pakbon waarop de gegevens van de zending vermeld staan. Een pakbonregel heeft betrekking op een calculatie en wordt via deze functionaliteit automatisch gegenereerd.

Facturatie
Verkoopfacturen

Bedrijven verwerken jaarlijks handmatig vele duizenden inkoopfacturen. Dit proces vraagt veel tijd en aandacht van de administratieve medewerkers. Facturen worden handmatig geboekt en ter controle en accordering voorgelegd aan de budgethouders, waarna de facturen verdwijnen in een archief. Dit handmatige proces is niet alleen tijdrovend, het is ook erg foutgevoelig. Daarbij kunnen facturen kwijtraken en kostbare archiefruimte wordt in beslag genomen. Verwerk verkoopfacturen voortaan automatisch. Zo worden de tijdrovende en kostbare handelingen uit het factuur-verwerkingsproces gesneden. Ook zijn de facturen altijd en vanaf elke locatie te raadplegen inclusief de status in het fiatteringsproces.

Bemet Logistiek
Logistiek

Met de module Logistiek wordt het inkoop- en voorraadbeheer verzorgd. Als een offerte een order wordt en vervolgens wordt vrijgegeven voor productie worden automatisch inkoopregels gegenereerd, voorraden bijgewerkt en kunnen bestellingen geplaatst worden. Het systeem houdt rekening met minimum voorraden. Bestel- en pakbonnen kunnen worden geprint, evenals facturen. Het is mogelijk om koppelingen te maken met diverse boekhoudkundige programma's. Deze module kan gesplitst worden in Logistiek I (pakbonnen en facturering) en Logistiek II (inkoop- en voorraadbeheer). Met deze module houdt u het overzicht, kan de planning worden gehaald en blijft het productieproces gestroomlijnd.

Proteus Relatiebeheer
Relatiebeheer

Een uitbreiding op het standaard relatiebeheer in de Basismodule. Met deze uitbreiding kunt u eenvoudig brieven sturen, mailingen opmaken, op een eenvoudige manier gesprek notities vastleggen en acties sturen naar collega’s.

Bemet Stuklijsten
Stuklijsten

Een module die speciaal bedoeld is voor het opzetten van (complexe) samenstellingen. U krijgt met de module Stuklijsten een beter overzicht bij ingewikkelde calculaties en dan met name bij calculaties met terugkerende onderdelen.

Bemet Detailplanning
Detailplanning

Met deze module worden detailplanningen gemaakt voor de productie. Het systeem gaat uit van de startdatum of van de leverdatum. Als de planning niet gehaald wordt, zal het systeem hiervoor waarschuwen. Tijdens het offertestadium kan de planning al gecontroleerd worden. U kunt dus eenvoudig tijdig ingrijpen!

Bemet internationaal
Internationaal

Leg per artikel/materiaal meerdere productomschrijvingen vast. Deze worden gekoppeld aan een taalcode. Wanneer u naar het buitenland een brief wilt sturen kan het systeem automatisch de omschrijving in de juiste taal gebruiken. Daarnaast kan per landcode ook een aparte verkoopprijs ingegeven worden. Als u buiten de Eurolanden moet offreren en leveren, houdt het systeem ook de dagkoersen vast ten tijde van het offreren. Zo bent u flexibel en heeft u altijd de juiste informatie beschikbaar.

Bemet Prijsafspraken
Prijsafspraken

Werk met prijslijsten zoals klantspecifieke prijs- of kortingsafspraken. Een prijsafspraak kan gemaakt worden tussen een klant met een materiaal (artikel) of materiaal (artikel) groep. Hierbij kunnen staffels en/of geldigheidsdata aangehangen worden. Daarnaast kan er onderscheid gemaakt worden tussen een handelsafspraak of een calculatieafspraak. Met deze module legt u al uw prijsafspraken met klanten op een correcte manier vast.

Handel
Handelsmodule

Bemet biedt met de Handelsmodule een mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle wijze producten te leveren. Door deze eenvoudige snelle wijze van orderafhandeling sluit deze module perfect aan bij de veelal korte logistieke processen die zich binnen productiebedrijven voltrekken: een stukje materiaal leveren met of zonder baliefactuur.

Bemet Service en Onderhoud
Service en Onderhoud

Een uitbreiding op het basispakket. Hiermee worden detailplanningen gemaakt voor de productie. Het systeem gaat uit van de startdatum of van de leverdatum. Als de planning niet gehaald wordt, zal het systeem hiervoor waarschuwen. Tijdens het offertestadium kan de planning al gecontroleerd worden. U kunt dus eenvoudig tijdig ingrijpen.

Bemet werkplaatsregistratie
Werkplaatsregistratie

De module is bedoeld om met een pc ordertijd en/of aan- en afwezigheid te klokken. Hierdoor is het mogelijk om een goed inzicht te krijgen in de daadwerkelijke ordertijden, waardoor een betrouwbare nacalculatie tot stand komt. De ordertijdregistratie kan gedaan worden met een barcodescanner. Hierdoor neemt het risico op fouten verder af. Onderdeel van de Werkplaatsregistratie is de Productregistratie.

Bemet Productregostratie
Productregistratie

Bedoeld om extra productmeldingen vast te leggen en af te handelen. De productmeldingen kunnen betrekking hebben op productiemeldingen en/of klantmeldingen. Met deze module wordt ook de complete afhandeling geregeld zoals herstelorders. Daarnaast kunnen oorzaken, maatregelen ter verbetering en ondernomen acties geregistreerd worden. Hiermee krijgt u beter grip op uw kwaliteitscontrole.

Bemet Productconfigurator
Productconfigurator

De Productconfigurator (PCF) is een hulpmiddel voor het automatisch aanmaken van calculaties en offertes. In een eenvoudig invulscherm stelt u het te calculeren product samen door de gewenste opties en varianten te kiezen. Op basis van deze gegevens maakt deze PCF in een mum van tijd én zonder risico op invoerfouten automatisch een complete (stuklijst)calculatie in Bemet aan. Deze PCF kan ook op het internet gebruikt worden binnen onze webshop.

Verdien snel het systeem terug

Door de integratie tussen de verschillende onderdelen wordt het risico op fouten significant kleiner en worden de verschillende processen inzichtelijker. Hierdoor is het mogelijk om het productieproces beter te sturen en efficiënter te maken. Dit, gecombineerd met de lage prijs en de snelheid van werken, zorgt ervoor dat het systeem zich snel terugverdient.

Bemet Locatiemanagement
Locatiemanagement

Locatiemanagement is bedoeld om per voorraad-artikel/materiaal certificaten te beheren. Hiermee kan altijd teruggevonden worden welk materiaal met welk certificaat bij welke order hoort. Daarnaast kan het systeem ook rekening houden met de kosten van de materiaalcertificaten.

Voordelen zijn:

 • Beheer producten over meerdere locaties.
 • Vroegtijdig specifiek (aanwezig) materiaal vastleggen.
 • Verschillende allocatiemethoden.
 • Materiaalcertificaten registreren.
 • Unieke serienummers toekennen aan materialen.
Inkoopaanvragen
Inkoopaanvragen

Bemet biedt uitgebreide mogelijkheden om bestellingen te plaatsen, materialen binnen te boeken en eventuele keuringen daarop uit te voeren. In het totale traject van inkoop kan een selectie vooraf plaatsvinden. Met de module Inkoopaanvragen wil Bemet daarbij de benodigde ondersteuning bieden. Vanuit de calculatie en de inkooplijst kunt u gerichte aanvragen uitvoeren bij één of meerdere leveranciers.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit

Maar ook vanuit het Materialenbestand en vanuit het overzicht ‘Materialen’ kunt u een aanvraag aanmaken. Nadat de aanvraag is uitgevoerd is het belangrijk dat de verwerking eenvoudig, maar toch doeltreffend wordt uitgevoerd. Hiervoor is de responsverwerking een belangrijk item in de aanvraagprocedure. Belangrijk is dat u als gebruiker uiteindelijk zelf invloed blijft houden bij wie u de bestelling plaatst, want niet alleen prijs en levertijd zijn belangrijke punten in het inkooptraject maar ook leverbetrouwbaarheid en kwaliteit.

Bemet Termijnfacturatie
Termijnfacturatie

Een uitbreiding op de normale facturatie mogelijkheden. Hiermee kunnen op calculaties of projecten termijnregels worden aangemaakt met een breed scala aan vrijgave-criteria. Daarnaast kan er naast het vrijgeven nog een aparte accordeerslag worden gedaan.

Bemet Takenplanner
Taakplanner

Het doel van de Taakplanner is, om telkens op een bepaalde tijd, taken en/of berekeningen uit te voeren. Dit is erg handig, omdat het uitvoeren van sommige taken veel tijd kan kosten.

Voordelen

 • U hoeft niet te wachten tot de taak gereed is. De taakplanner kan deze taken automatisch uitvoeren.
 • Het updaten kan niet worden 'vergeten'. U kunt gemakkelijk vergeten om een bepaald overzicht expliciet te updaten, waardoor u werkt met verouderde gegevens. Met de Taakplanner is dit probleem opgelost, omdat de Taakplanner, telkens na een bepaalde interval, die taak uitvoert (bijvoorbeeld: elke 10 minuten, 2 uur, 3 weken). Hierdoor blijven de gegevens actueel.
Bemet Mobiel
Bemet Mobiel

Gegevens in Bemet ERP-software inzien, gebruiken of aanpassen via een telefoon of tablet? Met Bemet Mobiel heeft u alles binnen handbereik. Handig voor onderweg of als er geen pc beschikbaar is. Met Bemet Mobiel creëert u via uw mobiel of scanner bijzondere en handzame extra Bemet werkplekken.

Voordelen

 • Bij het opstarten meteen actuele Bemet informatie (agenda, lopende productieorders, geboekte tijden).
 • Bemet gegevens kunnen gewijzigd en toegevoegd worden.
 • Wijzigingen worden direct opgeslagen.
 • Wijzigingen zijn direct voor anderen zichtbaar.
APM+ integratie

Automatiseer verschillende handmatige en repeterende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het een-op-een overnemen van de routing in APM+ vanuit Bemet, het wijzigen van de routing en het plaatsen van bestellingen van gereedschappen. De koppeling bestaat uit ordergegevens (algemeen), route-informatie, voorraadgegevens en bestelinformatie.

CAD/CAM
CAD/CAM integratie

De integratie tussen ERP-software en CAD/CAM software verzekert u van een naadloze samenwerking tussen engineering, inkoop en productie. Of u nu zelf tekent of tekeningen aangeleverd krijgt, de uitwisseling van informatie tussen beide software-oplossingen voorkomt handmatige invoer en vermindert de kans op fouten. U optimaliseert uw proces van A tot Z.

Integreer ERP-software eenvoudig met alle gerenommeerde CAD systemen en doormiddel van onze CAM-integraties met uw productiemachines. Of u nu metaal, kunststof, hout of steen bewerkt.

Naast de integratie met CAD/CAM-systemen die geleverd worden door softwareontwikkelaars of -leveranciers waarmee wij samenwerken levert ECI zelf de CAD/CAM-software Alphacam. Voor bedrijven die naast CAD/CAM-software ook processen op het gebied van gereedschapsbeheer en kwaliteitsmanagement sterk willen verbeteren bieden wij unieke software genaamd APM+.

Gatewise

Gatewise automatiseert de processen over meerdere applicaties voor de maakindustrie die bedrijven en hun IT-technologieën verbindt. Het integreren van de verschillende ketens en automatiseren van de verschillende processen is complex wanneer dit gerealiseerd moet worden tussen meerdere bedrijven (afnemers en leveranciers). Bedrijven die aangesloten zijn op Gatewise vereenvoudigen hun gezamenlijke processen door het automatiseren van kostbare en veelal handmatige werkzaamheden.

Financiële integratie
Financiële integratie

Financiële processen zijn onderdeel van uw bedrijfsproces en daarmee onlosmakelijk verbonden met operationele processen zoals inkoop, logistiek en productie. Of u nu kiest voor een ERP-oplossing met financieel volledig geïntegreerd of gaat voor een integratie tussen uw huidige boekhoudpakket en één van de ERP-systemen van ECI, wij begeleiden u bij de implementatie van beide oplossingen.

Kiest u voor de oplossing met financieel als onderdeel van uw ERP-oplossing dan biedt onze module financials u alle functionaliteiten om uw boekhouding en financiële administratie volledig te automatiseren.

Gaat u voor een integratie tussen een financiële applicatie en ERP-software van ECI dan is het goed om te weten dat onze ERP-software integreert met alle gerenommeerde boekhoudsystemen. Door onze jarenlange ervaring in uw branche hebben wij standaard integraties waarmee u eenvoudig uw boekhoudsysteem integreert met ERP-software van ECI.

Personas

Bemet ERP-software

Directeuren en eigenaren

Met Bemet ERP-software ziet u als manager waar het goed gaat en… waar niet. Hoeveel offertes gaan de deur uit en wat is het scoringspercentage? Hoe zit het met machinebezetting en medewerker-efficiency? Op deze en nog veel meer vragen krijgt u met één druk op de knop heldere antwoorden. In tabellen en grafieken vindt u snel en overzichtelijk alle gewenste informatie. Met Bemet ERP bent u in staat elke dag het maximale resultaat te behalen, omdat:

 • Een gestroomlijnd proces garantie biedt voor kortere doorlooptijden en een betere concurrentiepositie.
 • Eenmalige invoer van data tijdbesparing en een lagere kans op fouten oplevert, wat een positief effect heeft op uw kostprijs.
 • Het inzicht in alle logistieke processen, gekoppeld aan een heldere planning zorgt voor een hoge leverbetrouwbaarheid.
Bemet Directie en eigenaren

Aankoper

Als aankoper wilt u één ding: overzicht! Welke materialen zijn in voorraad, besteld, binnen of afgekeurd? Wanneer komen uitbestedingen binnen? Welke orders zijn al in productie? Aan welke grondstof hangt een materiaalcertificaat? Bekijk het in een oogopslag met Bemet. Houd overzicht, om zo uw planning te halen en het productieproces gestroomlijnd te houden.

Met Bemet ERP zijn aankopers in staat:

 • Aankoop en logistiek per order te bekijken én in zijn totaliteit.
 • Een detailoverzicht van prijsopbouw, certificaten, voor- en nacalculatie per order op te opvragen.
 • Automatisch aankoopregels te genereren.
 • Prijstechnisch scherp in te kopen.
 • Nauwkeurige nacalculaties uit te voeren.
Bemet - inkoper

Planner

Levertijden halen is van cruciaal belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Als planner speelt u hierbij een belangrijke rol. Bemet geeft u met een druk op de knop inzicht in de ordervoortgang, capaciteit, voorraden en taaklijsten. Mogelijke problemen die de planning verstoren – zoals defecte machines, late leveringen van materialen of zieke medewerkers – komen zo direct aan het licht. Door dan de routing (automatisch) te veranderen, kunt u problemen voorkomen en uitstekende service bieden.

De voordelen die Bemet ERP kan bieden:

 • Continu inzicht in haalbaarheid van orders.
 • Orders plannen vanaf startdatum of leverdatum.
 • Combineren van plannen tegen eindige en oneindige capaciteit.
 • Spoedorders eenvoudig inplannen.
 • Compleet overzicht van onderhanden werk.
 • 2x zoveel orders met zelfde capaciteit.
Planner Bemet

Werkvoorbereider

Bemet helpt u met uw productieplanning. Calculaties maken, routings opzetten, voorraden automatisch checken, bestellingen voorbereiden en plaatsen. Met Bemet zet u het hele productieproces in een paar seconden in gang. Zo heeft u overzicht van de productieplanning en houdt u continu inzicht in de voortgang van elke order. Snel, overzichtelijk en eenvoudig.

Met Bemet ERP geniet iedere werkvoorbereider van de volgende voordelen:

 • In 2 minuten van tekening tot productie.
 • 75% tijdsbesparing door invoer via productconfigurator.
 • Eenmalige invoer van gegevens.
 • Inzicht in daadwerkelijke ordertijden met online tijdregistratie.
 • Haarscherpe nacalculaties, planning en levertijd in 1x goed.
Werkvoorbereider Bemet

Directeuren en eigenaren

DIGITALISEER UW VOLLEDIGE BEDRIJF

Directeuren en eigenaren

Met Bemet ERP-software ziet u als manager waar het goed gaat en… waar niet. Hoeveel offertes gaan de deur uit en wat is het scoringspercentage? Hoe zit het met machinebezetting en medewerker-efficiency? Op deze en nog veel meer vragen krijgt u met één druk op de knop heldere antwoorden. In tabellen en grafieken vindt u snel en overzichtelijk alle gewenste informatie. Met Bemet ERP bent u in staat elke dag het maximale resultaat te behalen, omdat:

 • Een gestroomlijnd proces garantie biedt voor kortere doorlooptijden en een betere concurrentiepositie.
 • Eenmalige invoer van data tijdbesparing en een lagere kans op fouten oplevert, wat een positief effect heeft op uw kostprijs.
 • Het inzicht in alle logistieke processen, gekoppeld aan een heldere planning zorgt voor een hoge leverbetrouwbaarheid.
Bemet Directie en eigenaren

Inkoper

STROOMLIJN EN AUTOMATISEER UW AANKOOPPROCES

Aankoper

Als aankoper wilt u één ding: overzicht! Welke materialen zijn in voorraad, besteld, binnen of afgekeurd? Wanneer komen uitbestedingen binnen? Welke orders zijn al in productie? Aan welke grondstof hangt een materiaalcertificaat? Bekijk het in een oogopslag met Bemet. Houd overzicht, om zo uw planning te halen en het productieproces gestroomlijnd te houden.

Met Bemet ERP zijn aankopers in staat:

 • Aankoop en logistiek per order te bekijken én in zijn totaliteit.
 • Een detailoverzicht van prijsopbouw, certificaten, voor- en nacalculatie per order op te opvragen.
 • Automatisch aankoopregels te genereren.
 • Prijstechnisch scherp in te kopen.
 • Nauwkeurige nacalculaties uit te voeren.
Bemet - inkoper

Planner

KRIJG VOLLEDIG INZICHT IN AL UW PROJECTEN

Planner

Levertijden halen is van cruciaal belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Als planner speelt u hierbij een belangrijke rol. Bemet geeft u met een druk op de knop inzicht in de ordervoortgang, capaciteit, voorraden en taaklijsten. Mogelijke problemen die de planning verstoren – zoals defecte machines, late leveringen van materialen of zieke medewerkers – komen zo direct aan het licht. Door dan de routing (automatisch) te veranderen, kunt u problemen voorkomen en uitstekende service bieden.

De voordelen die Bemet ERP kan bieden:

 • Continu inzicht in haalbaarheid van orders.
 • Orders plannen vanaf startdatum of leverdatum.
 • Combineren van plannen tegen eindige en oneindige capaciteit.
 • Spoedorders eenvoudig inplannen.
 • Compleet overzicht van onderhanden werk.
 • 2x zoveel orders met zelfde capaciteit.
Planner Bemet

Werkvoorbereider

BEHEER UW PROJECTEN VAN BEGIN TOT EIND

Werkvoorbereider

Bemet helpt u met uw productieplanning. Calculaties maken, routings opzetten, voorraden automatisch checken, bestellingen voorbereiden en plaatsen. Met Bemet zet u het hele productieproces in een paar seconden in gang. Zo heeft u overzicht van de productieplanning en houdt u continu inzicht in de voortgang van elke order. Snel, overzichtelijk en eenvoudig.

Met Bemet ERP geniet iedere werkvoorbereider van de volgende voordelen:

 • In 2 minuten van tekening tot productie.
 • 75% tijdsbesparing door invoer via productconfigurator.
 • Eenmalige invoer van gegevens.
 • Inzicht in daadwerkelijke ordertijden met online tijdregistratie.
 • Haarscherpe nacalculaties, planning en levertijd in 1x goed.
Werkvoorbereider Bemet

Is uw maakbedrijf klaar voor de volgende stap?

Vraag een demo aan
Bemet Tray

Alles-in-één ERP-software voor de maakindustrie

Lees meer over Bemet ERP

Maakbedrijven in binnen-en buitenland verbeteren hun efficiency met gemiddeld 30% wanneer zij hun bedrijfsprocessen aansturen met Bemet ERP-software. Door alle informatie over offertes, orders, voorraad, inkoop, planning, capaciteit, productie en facturering te integreren in één ERP-systeem, helpt Bemet u uw totale productieproces te optimaliseren. Van order invoeren tot order uitleveren, snel en overzichtelijk.

Bemet biedt elke gebruiker – van directeur of manager tot werkvoorbereider en van inkoper tot planner – op elke werkplek en mobiel, de juiste gegevens op het moment dat hij of zij daar behoefte aan heeft. En in de vorm die hij of zij zelf nodig vindt. Van detailniveau of minder tot managementrapportage of meer en aan te passen aan ieders behoefte.


ERP-software, volledig afgestemd op uw organisatie

Een gebruiksvriendelijk en flexibel systeem

Bemet in de praktijk: Unique Qolors

Bij Unique Qolors wordt Bemet ERP ingezet om de diverse bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het bedrijf uit Gemert is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van masterbatches en special compounds. Eigenaar Tim van Schijndel: “We hebben gekozen voor Bemet omdat het een modulair systeem is dat op onze specificatie volledig om ons heen is gebouwd met de standaard modules die het pakket bevat.” Over de voordelen: “We zijn een stuk efficiënter in voorraadbeheer. Ook de aansturing vanuit Bemet naar de productie is meteen helder.”

Wat onze gebruikers zeggen over Bemet ERP-software

Salco KOAT Gedro Metaal PMP Lichentvoorde
Met Bemet ERP hebben we een ERP-pakket in huis, dat ons in staat stelt onze klanten optimaal te bedienen. Én dat klaar is om de groei die we beogen, verder vorm te kunnen geven en vooral bij te houden

Bedrijfsleider bij Salco


Bemet ERP geeft ons goed overzicht in projecten, waardoor we kunnen sturen op voortgang, kosten en resultaten

Engineering, inkoop & werkvoorbereiding bij Koat


Bemet ERP levert een belangrijke bijdrage aan ons doel om met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk te produceren.

GEDRO Metaal B.V.


De mogelijkheden om snel te handelen binnen Bemet sluiten nauwkeurig aan op de dagelijkse dynamiek in onze bedrijfsvoering.

Manager Operations bij PMP Lichtenvoorde


Download de brochure

Werk efficiënt, nauwkeurig en kostenbesparend met Bemet ERP-software.

ECI Logo with TM Reversed

Ontdek Bemet ERP

Vraag vrijblijvend uw brochure aan en ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf.