ECI EUROPE PRIVACYVERKLARING

Op deze webpagina staat vermeld wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wie zijn wij?

Wij zijn ECI Software Solutions Europe Holdings Limited van Eden House, Whisby Road, Lincoln, Lincolnshire, LN6 3DG, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 05921693.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Europese en Britse gelieerde ondernemingen van ECI Software Solutions Europe Holdings Limited en iedere verwijzing naar “wij”, “ons” of “ECI” is een verwijzing naar ECI’s gelieerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en/of Europa.

Ons adres in België is: Drukkerijstraat 11, 9240, Zele

ECI Software Solutions is een internationaal bedrijfsonderdeel van een groep ondernemingen. Wij gebruiken onze verschillende groepsmaatschappijen om onze diensten te verlenen en wij zullen uw persoonsgegevens onderling delen met onze gelieerde ondernemingen om er zeker van te zijn dat we u de diensten kunnen leveren die u van ons heeft afgenomen. Meer informatie over onze verschillende kantoorlocaties en de locatie van ons hoofdkantoor kunt u hier vinden.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, waaronder verzoeken tot de uitoefening van uw juridische rechten, kunt u het beste contact met ons zoeken via de volgende contactpagina.

Indien u gevestigd bent buiten Europa, verwijzen we u naar onze global privacy policy.

Hoe worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Wanneer u onze software aankoopt en gebruikt
Wanneer u onze software aankoopt en gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw aankoop te voltooien en om diensten aan u te verlenen. De gegevens die wij van u verzamelen zijn onder meer uw naam, bedrijfsnaam, adres, email adres, telefoonnummer, betaalgegevens en uw industriesector.

Om uw aankoop te voltooien, delen wij uw persoonsgegevens met onze onderaannemers die betrokken zijn in het inkoopproces, zoals betalingsproviders en kredietinformatiebureaus die wij gebruiken om fraude, krediet- en/of veiligheidsrisico’s vast te stellen.

Wij dienen uw persoonsgegevens op deze wijze te verwerken om met u een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren voor de software die u van ons heeft gekocht.

Wanneer u een van onze industrie evenementen bezoekt
Wanneer u een van onze evenementen bezoekt (zoals een tradeshow, klantconferentie of ander promotie-evenement door ons gesponsord of waaraan wij deelnemen), verzamelen wij de volgende informatie van u: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, industriesector en betaalgegevens. Indien u een bestaande klant ben en u aanmeldt voor een evenement, zullen wij gebruik maken van de bedrijfsgegevens uit ons bestand om uw aanmelding te bevestigen. Wij dienen uw persoonsgegevens op deze wijze te verwerken om met u een boekingsovereenkomst aan te gaan.

Wij leveren een aanwezigheidslijst aan de bedrijven en individuen die onze evenementen bezoeken. Wij doen dit omdat onze evenementen een goede mogelijkheid bieden tot netwerken en wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het willen helpen opbouwen en ontwikkelen van onze klanten gemeenschap. Van tijd tot tijd fotograferen en filmen wij tijdens onze evenementen. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens op deze wijze door contact met ons op te nemen via de volgende link, of door de instructies te volgen die wij geven tijdens het evenement.

Wanneer u contact met ons opneemt
Wanneer u contact met ons opneemt voor algemene vragen, gebruiken we uw persoonlijke informatie (uw naam, contactgegevens en overige gegevens die u aan ons verstrekt) om u de diensten te verlenen die u van ons heeft gevraagd. Dit kan zijn wanneer u ons vraagt meer informatie te geven over ons bedrijf in het algemeen of om de functionaliteit van specifieke software producten uit te leggen.

Behalve zoals hierna beschreven, baseren wij ons bij het gebruik van uw persoonlijke informatie op deze wijze op ons gerechtvaardigd belang bij het leveren van een hoge standaard van klantenservice.

Indien u ons telefonisch benadert omdat u een klant ben van ons en technische ondersteuningsdiensten onderdeel zijn van uw contract met ons, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens op deze wijze om de bestaande overeenkomst met u uit te voeren.

Onze marketing benadering
Deze afdeling is van toepassing indien u aangegeven heeft marketingcommunicatie (zoals email) van ons te willen ontvangen (“opt-in”), of als wij denken dat u interesse heeft in onze software en u heeft niet aangegeven geen marketingcommunicatie van ons te willen ontvangen (“opt-out”). Wij maken gebruik van datahandelaars die business professionals identificeren die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze software.

Wij verwerken uw persoonsgegevens (waaronder uw naam, email adres, postadres en telefoonnummer) om u marketingcommunicatie te sturen in lijn met de door u opgegeven voorkeuren.

Wanneer we u marketing emails sturen omdat u aangegeven heeft deze van ons te willen ontvangen, baseren wij deze verwerking op uw toestemming u te benaderen voor marketing doeleinden. Indien u niet heeft aangegeven geen marketing emails van ons te willen ontvangen, en wij versturen u dergelijke emails, doen we dat omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het promoten van het succes van ons bedrijf.

Iedere email die we u zenden voor marketing doeleinden zal instructies bevatten over hoe u zich kan afmelden voor dergelijke emails.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken voor marketing doeleinden.

U kunt ons op ieder moment laten weten dat u niet wil dat wij uw persoonsgegevens verwerken op deze wijze door contact met ons op te nemen via de volgende link info@ecisolutions.com of, waar van toepassing, door het volgen van de uitschrijf-link zoals opgenomen in iedere marketingcommunicatie die u van ons ontvangt.

Om onze site te verbeteren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens tevens om u een effectievere gebruikerservaring te bieden (zoals het vertonen van software producten waarvan wij denken dat deze u zullen interesseren).

Ons gebruik op deze wijze van uw gegevens betekent dat uw ervaring op onze site meer op u is toegespitst, en dat de content die u ziet op onze site mogelijk anders is dat die van iemand anders die onze site bezoekt met een verschillende geschiedenis of andere browse voorkeuren. Wij delen tevens uw samengevoegde, geanonimiseerde data met externe analytics en zoekmachine leveranciers die ons ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze site veiliger te maken, voor het beheer van onze site en voor interne werkzaamheden, waaronder troubleshooting, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en survey doeleinden.

Wij verwerken uw gegevens op deze wijze omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het aan u verschaffen van de meest optimale gebruikerservaring en om ervoor te zorgen dat onze site veilig blijft.

U kunt ons beperken in het gebruik van uw persoonsgegevens op deze wijze door de ‘do not track’ functionaliteit van uw internetbrowser te gebruiken. Wanneer u deze functionaliteit activeert, zal onze site minder toegespitst zijn op uw behoeften en voorkeuren.

Indien ons bedrijf wordt verkocht
Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij als ons bedrijf of de bedrijfsactiva door iemand anders wordt gekocht, in welk geval wij de persoonsgegevens die wij van u bewaren over zullen dragen aan de kopende partij.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben te waarborgen dat onze bedrijfsvoering door de kopende partij kan worden voortgezet.

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens moeten delen als we verplicht worden deze te openbaren of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe zit het met technische informatie en analytics?
Wanneer u onze site bezoek verzamelen wij automatisch de volgende gegevens:

 1. technische informatie, inclusief het Internet Protocol (IP) adres gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, uw login informatie, besturingssysteem, browser type en versie, tijdzone instellingen, browser plug-in types en versies, schermresolutie en besturingsplatform; en
 2. informatie over uw bezoek, waaronder de volledige URL, clickstream naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd), pagina responstijden, download fouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina interactie informatie (zoals scrolling, muisklikken en -bewegingen), manieren gebruikt om een pagina te verlaten en ieder telefoonnummer gebruikt om naar ons gebruikersservice nummer te bellen.

Wij werken tevens nauw samen met externe reclame netwerken, analytics leveranciers, hosting leveranciers en zoekmachine leveranciers van wie wij ook mogelijk algemene, samengevoegde, anonieme data van u ontvangen.

Wij zullen de informatie die u aan ons verstrekt combineren met de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies

Onze site gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze site. Hierdoor zijn wij in staat om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze site bezoekt en ook om onze site te verbeteren.

Voor meer informatie, zoals het type cookies op onze site, vragen wij u om onze cookie policy te lezen.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij, onze gelieerde ondernemingen en de meeste van onze derde partij samenwerkingspartners zijn gevestigd buiten de Europees Economische Ruimte (EER), waardoor het verwerken van uw persoonsgegevens door hen zal resulteren in een doorgifte buiten de EER.

Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, verzekeren wij ons ervan dat deze beschermd worden door minstens een van de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

 1. door uw persoonsgegevens door te geven naar een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend beschermingsniveau waarborgt;
 2. door gebruik te maken van specifieke contracten goedgekeurd door de Europese Commissie die uw persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de EER;
 3. waar we gebruik maken van leveranciers in de VS, mogen we aan deze bedrijven persoonsgegevens verstrekken mits ze aangesloten zijn bij het Privacy Shield, die bedrijven oplegt om gelijkwaardige bescherming te bieden aan de persoonsgegevens uitgewisseld tussen Europa en de VS.

Waar Europese persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen onze gelieerde ondernemingen, baseren wij ons op de Model Contract Clauses om te verzekeren dat deze gegevens beschermd zijn. U kunt een kopie van de Model Contract Clauses opvragen door contact met ons op te nemen via de volgende link: contactpagina.

Om deze privacyverklaring zo kort en makkelijk te begrijpen mogelijk te houden, hebben we niet alle specifieke omstandigheden beschreven wanneer ieder van de bovenstaande voorzorgsmaatregelen worden gebruikt. U kunt contact met ons opnemen via onze contact pagina voor meer informatie over hoe we bescherming van specifieke doorgiften van uw gegevens waarborgen: contactpagina.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of op de beveiligde servers van onze externe dataopslag leveranciers.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Als u een klant bent, bewaren we uw gegevens voor ten minste de duur dat u klant bij ons blijft, om ervoor te zorgen dat we u kunnen helpen in het geval van vragen, feedback or problemen in relatie tot onze software of indien er zich juridische problemen voordoen.

Wanneer we uw persoonsgegevens voor andere doeleinden hebben verwerkt (bijvoorbeeld indien u ons hebt genaderd met een vraag met betrekking tot onze software), zullen we deze gegevens slechts bewaren voor de duur dat we deze nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens verzameld hebben, inclusief het voldoen aan enige juridische of fiscale vereisten.

Wij hanteren geen vaste bewaartermijnen voor persoonsgegevens in ons bezit, maar nemen diverse factoren in overweging. In het bijzonder kijken wij naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het risico op schade indien de persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of openbaar gemaakt, de redenen waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken en of we dit doel mogelijk ook op andere wijze kunnen bereiken, en de toepasselijke juridische vereisten.

In bepaalde omstandigheden is het ons toegestaan uw persoonsgegevens te anonimiseren waardoor deze niet langer naar u te herleiden zijn, voor onderzoeks- en statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd mogen gebruiken zonder verdere mededeling aan u.

Wat zijn mijn rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming?

U heeft diverse rechten onder de wetten inzake gegevensbescherming, waaronder het recht:

 • op inzage van uw persoonsgegevens (ook bekend als het “toegangsverzoek van subject”)
 • op rectificatie en aanvulling, het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wijzigen
 • om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • om ons te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij
 • om bezwaar te maken tegen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken
 • om uw goedkeuring voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (in het geval waarop wij onze verwerking baseren op uw toestemming)

Privacy wetgeving is vaak ingewikkeld, en of deze rechten beschikbaar zijn voor u hangt soms af van het type gegevens dat wij van u verwerken en hoe we uw gegevens gebruiken. Indien u gebruik wilt maken van een van bovengenoemde rechten kunt u contact met ons opnemen via de volgende link: contactpagina.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij ons of bij de autoriteit persoonsgegevens in uw land over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Indien u gevestigd bent in de EU, kunt u hier klikken om de betreffende autoriteit te vinden.

Hoe zit het met links op onze site naar andere websites?

Onze site bevat links naar andere websites. Wanneer u een link volgt naar een van deze andere websites of gebruik maakt van hun diensten, wees u bewust dat u onze site hebt verlaten en dat de betreffende andere websites een eigen privacyverklaring bevatten. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze verklaringen of websites. Check alstublieft eerst de betreffende verklaring voor u persoonsgegevens verstrekt via deze andere websites.

Wanneer veranderen wij onze privacyverklaring?

Alle wijzigingen die wij aanbrengen in onze privacyverklaring zullen op deze pagina worden getoond en, waar toepasselijk, aan u worden meegedeeld via email of post.

Check alstublieft regelmatig om te zien of er updates of veranderingen zijn van onze privacyverklaring.

Hoe neem ik contact op met ECI als ik feedback heb?

We hebben hard gewerkt om een korte verklaring op te stellen die duidelijk uitlegt hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw feedback en suggesties op deze verklaring zijn van harte welkom. Indien u het gevoel heeft dat wij een belangrijke zienswijze over het hoofd hebben gezien, of taal hebben gebruikt waarvan u denkt dat wij die kunnen verbeteren, laat u ons dat alstublieft weten door contact met ons op te nemen via de volgende link: contactpagina.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.

g2 tracking pixel