Metaal lassen

Ridder iQ

Innovatieve ERP-software voor Smart Manufacturing
bij klantordergestuurde productie

Kortere doorlooptijden. Hogere winstmarges.​

Klantgericht én toch efficiënt produceren. Ridder iQ biedt alle functionaliteiten om de continue afstemming tussen R&D/Engineering, inkoop, productie, assemblage en services te managen. Real-time zicht op de voortgang van offertes, opdrachten en serviceorders. Met Ridder iQ optimaliseert u de bedrijfsprocessen van A tot Z. Het resultaat: kortere doorlooptijden, hoge bezettingsgraden en hogere winstmarges.​

Features

Basisfunctionaliteiten7

Aanvullende modules12

Algemeen5

 • CRM

 • Calculatie en stuklijsten

 • Werkvoorbereiding

 • Aankoopadministratie en stock

 • Uren en personeelsadministratie

 • Documentmanagement

 • Analytics

 • Traceability

 • Productieplanning

 • Projectplanning

 • Locatiebeheer

 • Projectmanagement

 • KnowledgeSync

 • Service en onderhoud

 • PDA logistiek

 • CRM app

 • Barcode uren

 • CAD importer

 • Service remote app

 • Gatewise

 • Qlik Sense

 • Shop Floor Control

 • PDM/PLM integratie

 • CAD/CAM integratie

Ridder iQ modules

Basisfunctionaliteiten7

 • CRM

 • Calculatie en stuklijsten

 • Werkvoorbereiding

 • Aankoopadministratie en stock

 • Uren en personeelsadministratie

 • Documentmanagement

 • Analytics

Aanvullende modules12

 • Traceability

 • Productieplanning

 • Projectplanning

 • Locatiebeheer

 • Projectmanagement

 • KnowledgeSync

 • Service en onderhoud

 • PDA logistiek

 • CRM app

 • Barcode uren

 • CAD importer

 • Service remote app

Algemeen5

 • Gatewise

 • Qlik Sense

 • Shop Floor Control

 • PDM/PLM integratie

 • CAD/CAM integratie

Ridder iQ CRM
CRM

Met de CRM-functionaliteiten van Ridder iQ registreert en beheert u eenvoudig uw klant, prospect, leverancier en marktgegevens. Relatiemanagement is volledig geïntegreerd en is de basis voor uw commerciële succes. Werk efficiënt door een naadloze integratie met Outlook voor email en uw agenda.

Stuklijsten en Calculeren
Calculatie en stuklijsten

Maak gebruik van krachtige functionaliteiten waarmee u snel en secuur kunt calculeren. Houd grip op voortgang door uitgebreide bewaking van uw voor- en nacalculatie. Ook ten aanzien van stuklijstbeheer onderscheidt de software zich op basis van flexibiliteit. Krijg direct inzichtelijk op welk moment u specifieke materialen beschikbaar moet hebben. Een stuklijst zelf gebruiken voor productie of toch last minute een wijziging doorvoeren om het maakdeel in te kopen. Ridder iQ biedt u alle functionaliteiten om de dynamiek in uw bedrijf te ondervangen.

Ridder iQ Werkvoorbereiding
Werkvoorbereiding

Stuur uw bedrijf nu flexibel en efficiënt aan. Vanuit de calculatie(s) worden alle relevante inkoop, voorraad, bewerking en overige gegevens automatisch verwerkt. Ridder iQ genereert alle benodigde rapportages zoals opdrachtbonnen, geleidebonnen en materiaalbehoeftes. Krijg inzicht in het gehele proces, de materiaalstroom, de voortgang van het proces en de realisatie van de levertijden.

Inkoopadministratie en voorraadbeheer
Inkoopadministratie en voorraadbeheer

Genereer automatisch de bestellingen die u nodig heeft. De goederenontvangst en factuurcontrole zorgen ervoor dat inkoop compleet wordt afgehandeld. Het systeem bewaakt de leveringen en signaleert eventuele tekorten en te late levertijden. Ook houdt Ridder iQ de voorraadgestuurde artikelen automatisch op peil.

Ridder iQ Uren- en PPersoneelsadministratie
Uren- en personeelsadministratie

Middels deze module is het mogelijk om in Ridder iQ de uren- of tijdregistratie bij te houden. Zo heeft u direct inzicht in de hoeveelheid uren die in een project gestoken zijn. Dankzij projectbewaking en realtime-inzicht heeft u te allen tijde de voor- en nacalculatie in beeld, evenals de status onderhandenwerk

Ridder iQ Document Management
Documentmanagement

Ridder iQ biedt de mogelijkheid om tekeningbeheer en alle soorten documenten onder te brengen. Houd te allen tijde zicht op relevante documenten. Bijvoorbeeld tekeningen, keuringsrapporten, procedures en handboeken. Ook revisies van verschillende documenten zijn bij te houden en altijd inzichtelijk.

Ridder iQ Analytics

Als manager heeft u natuurlijk de juiste informatie nodig, om op basis daarvan te sturen en bij te sturen en beslissingen te nemen. Zonder kwalitatief goede en actuele managementinformatie kunt u uw maakbedrijf niet goed aansturen, met alle risico’s van dien.

Met de functionaliteiten voor business intelligence maakt u eenvoudige de meest krachtige dashboards die volledig aansluiten bij uw organisatie. Naast de mogelijk om zelf dashboards te maken kunt u gebruikmaken van standaard dashboards die zijn ontwikkeld op basis van ‘best practices’ binnen uw branche.

Traceability
Traceability

Organiseer gemakkelijk en snel met Ridder iQ Traceability. Voorkom foutieve levering van producten en spoor productiefouten snel op. Heeft uw bedrijf te maken met gecertificeerde materialen? Dan dienen de artikelen altijd traceerbaar te zijn. Bovendien moet inzichtelijk zijn welke certificaten en kenmerken er bij zo'n product horen en in welke orders deze materialen zijn verwerkt.

Voor maakbedrijven met certificeringverplichtingen

Geen tijdrovende zoektochten naar de herkomst van een product, maar alle informatie snel inzichtelijk. Ridder iQ Traceability is bedoeld voor maakbedrijven die hun certificeringsproces zo efficiënt mogelijk willen invullen.

Ridder iQ Productieplanning
Productieplanning

Krijg nu realtime inzicht in uw capaciteit. Zonder handmatige mutaties. De module bevordert daarmee een flexibele orderacceptatie en stelt u in staat levertijden aan uw klanten te garanderen. Regel uw productieplanning altijd optimaal met Ridder iQ Productieplanning.

100% leverbetrouwbaarheid

Ridder iQ Productieplanning is bedoeld voor maakbedrijven die streven naar een optimale dienstverlening en 100% leverbetrouwbaarheid. Ook als orders uitlopen, verschuiven of worden geannuleerd of als een toeleverancier niet tijdig levert.

Alles in één oogopslag duidelijk

 • Volledig geïntegreerd in Ridder iQ.
 • De module toont alle geplande en nog te plannen orders op een grafisch planbord: Gantt-chart. Van geplande orders heeft u direct inzicht in de capaciteit per bewerking, bewerkingsgroep of afdeling. En in de voortgang.
 • In Gantt-chart ziet u direct het resultaat van een nieuwe order, een uitgelopen bestaande order, een verschoven order of aanpassingen in capaciteit. Zo bent u realtime op de hoogte van eventuele knelpunten en de gevolgen daarvan.
 • Productieplanning is volledig gebaseerd op het 'drag and drop'-principe, waardoor u eenvoudig orders verschuift in de planning. En in één oogopslag ziet u wat dit betekent voor andere orders, de bestelmomenten, voorraden en leverdata.
Ridder iQ Projectplanning
Projectplanning

Ridder iQ Projectplanning sluit naadloos aan bij de praktijk van projectmatig werkende maakbedrijven. Projectgestuurd produceren vraagt om continue afstemming tussen engineering, inkoop, productie en assemblage en de benodigde resources. Het streven is dat dit optimaal verloopt om de vertragingen in de productie minimaal te houden. Beheer nu uw projecten eenvoudig en secuur.

Gemakkelijk, snel en overzichtelijk

 • Ridder iQ Projectplanning biedt een ‘state of the art’-vierpanelen-planningscherm. Hierop ziet u in één grafisch overzicht uw projecten. Inclusief projectstructuren, uw Gantt-chart, de beschikbare resources en de capaciteit van de resources.
 • Met ‘drag and drop’ wijst u budgetten, activiteiten, bonnen en bewerkingen eenvoudig toe aan afdelingen en medewerkers.
 • Maak een grove planning met budgetten en afdelingen (bijvoorbeeld in de offerte fase). En: een planning tot in de kleinste details op bewerking- en medewerkersniveau.
 • Dankzij diverse slimme indicatoren ziet u meteen de knelpunten en stuurt u waar nodig adequaat bij.
Ridder iQ Locatiebeheer
Locatiebeheer

Altijd inzichtelijk waar de grondstoffen, het materiaal, halffabricaat of de eindproducten liggen op de werkvloer. Alles ligt namelijk vaak verspreid op verschillende plekken over de gehele werkvloer heen. En dat kan lastig zijn, want het zoeken naar het juiste materiaal of eindproduct is tijdrovend. Dit gaat ten koste van uw efficiëntie.

Overzichtelijk en gemakkelijk

Als grondstoffen of materialen nog niet nodig zijn, worden ze na ontvangst opgeslagen in het magazijn of op een andere plek op de werkvloer. Dit geldt ook voor projecten die al gereed zijn, maar nog niet verzonden hoeven worden. Met Ridder iQ Locatiebeheer brengt u alle locaties overzichtelijk in beeld en houdt u per locatie de voorraad bij. Leg de locatie vast van elk soort materiaal, grondstof, halffabricaat of eindproduct. Van ontvangst tot verzending.

Materialen picken en inkoopbehoefte aanmaken

 • Binnen Ridder iQ Locatiebeheer geeft u met slechts enkele clicks aan welke grondstof of onderdelen u gepickt heeft voor de productie, waar het vandaan komt, hoeveel u gepickt heeft en voor welk project het gebruikt wordt.
 • Krijg direct inzicht in de route die het materiaal door de werkplaats heeft afgelegd. Ridder iQ Locatiebeheer legt elke handeling vast.
 • Naast het picken van grondstoffen of materiaal voor productieorders, is het ook mogelijk om verkoopregels te kunnen picken voor verkooporders. Per verkooporder geeft u aan wat u waar gepakt heeft en hoeveel.
 • Is het materiaal dat u zojuist gepickt heeft op na het picken? Dan maakt u simpel en snel een aankoopbehoefte aan binnen Ridder iQ Locatiebeheer. Het enige wat u hoeft te doen, is het inscannen van de locatie, het opgeven van het gewenste aantal van het juiste materiaal en op ‘opslaan’ te klikken.
 • De inkoopbehoefte is aangemaakt binnen Ridder iQ.
Ridder iQ Projectmanagement
Projectmanagement

Beheer en beheers volledig al uw projecten. Van verkoop en productie tot oplevering. Projectmatig werken is immers complex. Het vraagt om continue afstemming tussen engineering, inkoop, productie en beschikbare resources. Loopt dit niet soepel? Dan leidt dat al gauw tot een inefficiënt proces en fouten. En daarmee tot overschrijding van kosten en planningen.

Voor projectmatige bedrijven

Ridder iQ Projectmanagement is bedoeld voor projectmatige bedrijven die realtime inzicht willen in alle lopende projecten om deze te beheren en aansturen.

De voordelen van Ridder iQ Projectmanagement

 • De module is volledig geïntegreerd in Ridder iQ. Productie, montage, budgetbewaking, productieplanning en projectplanning zijn daardoor volledig op elkaar afgestemd.
 • Krijg één centraal overzicht via de Work Breakdown Structure en bewaak de voortgang per project. En dat per fase, budget, (deel)order of bon.
 • Beheer alle e-mailcommunicatie, afspraken, taken en documenten vanaf de verkoopfase door integratie met de CRM-functionaliteit.
 • Monitor en beheer mijlpalen als facturatiemomenten, deadlines en kritische opleverpunten. Er ontgaat u niks.
 • Krijg met één klik inzicht in actuele financiële kerncijfers van een project en monitor de voortgang en verwachtingen.
KnwoledgeSync
KnowledgeSync

De tool die u in staat stelt elk aspect binnen uw maakbedrijf automatisch te monitoren. Laat uw bedrijfsvoering geen hinder ondervinden van eventuele gebeurtenissen.

Schakel vanaf nu snel en efficiënt bij. Ook als u even geen toegang heeft tot uw ERP-systeem. Belangrijk event gaande? KnowledgeSync verstuurt automatisch alerts naar uw e-mail of smartphone, zodat u altijd op de hoogte bent van de gebeurtenis.

Ridder iQ Service en Onderhoud
Service en onderhoud

Ridder iQ Service en Onderhoud is bedoeld voor maakbedrijven die service willen verlenen op hun producten. Of deze producten nu door henzelf zijn geproduceerd en geleverd, of door een ander bedrijf. Producten waarop u service verleent, worden in Ridder iQ als serviceobject aangemaakt. Per serviceobject legt u vast wie de eigenaar is, waar het product zich bevindt en wie de contactpersoon is. En geef aan in welke order het product is geproduceerd of verkocht. Natuurlijk kunt u zaken registreren zoals tellerstanden, garantiedata, standaard onderhoudsmonteurs en andere specifieke kenmerken.

Objectbomen, servicebonnen en facturering

Ridder iQ Service en Onderhoud biedt de mogelijkheid om de ‘as built’-situatie direct in te lezen in een objectboom van een serviceobject. Ook kunt u handmatig een objectboom aanmaken, bijvoorbeeld voor extern geproduceerde serviceobjecten. Daarnaast maakt u gemakkelijk servicebonnen aan. Dat kan direct vanuit een serviceobject of relatie. Per servicebon registreert en boekt u het materiaalgebruik en de bestede uren. De servicebon factureert u volgens een vooraf vastgelegd principe. Bijvoorbeeld een groepering van uren per monteur of uren per week.

Ridder iQ PDA Logistiek
PDA Logistiek

Optimaliseer uw voorraadbeheer eenvoudig, snel en secuur. Krijg nu actueel overzicht van uw voorraad en beheer uw magazijnmutaties altijd automatisch. Ridder iQ PDA Logistiek is bedoeld voor maakbedrijven die hun voorraadbeheer willen optimaliseren.

Eenvoudig en automatisch

Medewerkers scannen de barcode van het magazijn en de barcode van het artikel. Daarna dienen zij het getelde aantal in. Zo wordt de voorraad eenvoudig geïnventariseerd, zonder papieren lijsten. Met PDA Logistiek maakt u bovendien automatisch een inkoopadvies. Daardoor komt de hoeveelheid producten die u op voorraad hebt altijd overeen met de verkoop.

Ridder iQ CRM App
CRM App

Overal en altijd uw afspraken, taken en relaties bij de hand. Wilt u onderweg nog even snel kijken welke afspraken waar gepland staan? Of wilt u tussen de vergaderingen door nagaan welke taken u nog moet afhandelen? Het kan met de Ridder iQ CRM app.

Altijd en overal direct inzicht

Bekijk in één oogopslag welke taken zijn volbracht en welke nog openstaan. Daarnaast heeft u inzicht in de gegevens van relaties en andere contactpersonen. Afspraken en taken kunt u direct opvolgen. Met één druk op de knop belt of mailt u uw relaties. Plan uw route vervolgens via Google Maps. Inloggen gaat veilig en eenvoudig met uw vingerafdruk.

Ridder iQ Barcode Uren
Barcode uren

Door gebruik te maken van de module barcode uren automatiseert u de registratie van uren. Boek en verwerk de uren direct op een order of project, werknemer en bewerking. Hierdoor heeft u real-time inzicht op de voortgang bij productie. De naadloze integratie met uw bedrijfs- en productieplanning draagt bij aan een efficiënte aansturing en stelt u in staat bezettingsgraden en uw productiviteit te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten.

CAD importer

Importeer stuklijsten vanuit een tussenbestand welke door uw CAD of PDM systeem wordt gegenereerd. De afdeling customizing van Ridder iQ draagt zorg voor een klantspecifieke stuklijst import vanuit uw CAD- of PDM-pakket welke naadloos aansluit op uw werkprocessen.

In te lezen met behulp van de applicatie:

 • Excel, CSV, XML of andere soortgelijke bestanden.
 • Stuklijsten inclusief stuklijstregels, sub-stuklijsten en artikelen.
 • Gekoppelde documenten.
 • Aangepaste velden in zowel de stuklijstkop als stuklijstregel.

Technische consultancy

Na een gedegen inventarisatie samen met u en een technisch consultant van Ridder iQ wordt er bepaald welke oplossing voor u het meest geschikt is. Naast de aanschafprijs is er over het algemeen drie tot vijf dagen technische consultancy nodig. Denk aan de technische configuratie en programmatuur op basis van de samen opgestelde wensen en eisen. Mochten er afwijkende situaties zijn dan behoort een volledige klant specifieke configuratie tevens tot de mogelijkheden.

Ridder iQ Service Remote
Service Remote App

Richt uw service-organisatie vanaf nu zo in dat klanten altijd snel worden geholpen en monteurs hun werkuren goed benutten. Gemakkelijk reisuren, service-uren en materialen inplannen met de Service remote app.

Optimale onderhoudsplanning als resultaat

De Ridder iQ Service remote app is ontwikkeld voor serviceorganisaties die hun onderhoud perfect willen plannen, zodat hun service naar de klant optimaal is. Help uw organisatie met een snellere verwerking van de administratieve handelingen van uw monteurs. Bovendien heeft u vanaf nu altijd een actueel inzicht in het onderhanden werk en in de beschikbaarheid van de service-auto’s. De app verwerkt realtime vanaf de werkvloer reisuren, service-uren en materialen. Zo voorkomt u dubbele werkzaamheden.

Gatewise

Gatewise automatiseert de processen over meerdere applicaties voor de maakindustrie die bedrijven en hun IT-technologieën verbindt. Het integreren van de verschillende ketens en automatiseren van de verschillende processen is complex wanneer dit gerealiseerd moet worden tussen meerdere bedrijven (afnemers en leveranciers). Bedrijven die aangesloten zijn op Gatewise vereenvoudigen hun gezamenlijke processen door het automatiseren van kostbare en veelal handmatige werkzaamheden.

ECI Insight
Qlik Sense

Qlik Sense biedt aanvullende functionaliteiten bovenop de Business Intelligence tools waardoor bedrijven krachtige analyses kunnen maken. Qlik Sense dient voor het uitvoeren van query’s, het maken van analyses, bekijken van rapportages en navigeren door middel van dashboards. Kortom: een krachtige en slimme tool voor uw maakbedrijf.

Shop Floor Control

Met Shop Floor Control schakelt u snel en op een efficiënte manier en communiceert u op de juiste manier met de werkvloer om verwarring te voorkomen. Uw medewerkers hebben inzicht in de uit te voeren werkzaamheden. Dit gebeurt allemaal papierloos. Daarnaast verwerkt Shop Floor Control de start- en einddata van orders. Zo verhoogt u de productiviteit en verlaagt u de administratiekosten.

PDM/PLM
PDM/PLM integratie

De integratie tussen PDM-software en ERP-software is voor veel bedrijven binnen de maakindustrie onmisbaar. Wanneer u werk met PDM- en ERP-software is een integratie tussen beide systemen dan ook een vereiste om processen volledig te optimaliseren. Een goede implementatie en integratie van deze systemen zorgt ervoor dat data vanuit één systeem gebruikt kan worden door het andere systeem. Dit resulteert in minder administratieve taken, minder fouten bij invoering van data en daardoor minder faalkosten.

ECI heeft met veel aanbieders van PDM-systemen een integratie gerealiseerd en gestandaardiseerd. Dit betekent voor u samenwerken met professionals die u productonafhankelijk kunnen adviseren en begeleiden bij de implementatie en integratie van beide systemen.

CAD/CAM
CAD/CAM integratie

De integratie tussen ERP-software en CAD/CAM software verzekert u van een naadloze samenwerking tussen engineering, inkoop en productie. Of u nu zelf tekent of tekeningen aangeleverd krijgt, de uitwisseling van informatie tussen beide software-oplossingen voorkomt handmatige invoer en vermindert de kans op fouten. U optimaliseert uw proces van A tot Z.

Integreer ERP-software eenvoudig met alle gerenommeerde CAD systemen en doormiddel van onze CAM-integraties met uw productiemachines. Of u nu metaal, kunststof, hout of steen bewerkt.

Naast de integratie met CAD/CAM-systemen die geleverd worden door softwareontwikkelaars of -leveranciers waarmee wij samenwerken levert ECI zelf de CAD/CAM-software Alphacam.

Spruce Personas Industry background

Ridder iQ optimaliseert uw volledige organisatie

Directeuren en eigenaren

Ridder iQ bundelt en stroomlijnt alle bedrijfsprocessen en informatie over offertes, orders, voorraad, planning, inkoop, capaciteit, productie en facturering. Op deze manier krijgt u inzicht in uw gehele bedrijf, werkt u efficiënt en behaalt u elke dag het maximale resultaat.

Ridder iQ helpt maakbedrijven groeien, omdat:

 • Een gestroomlijnd proces garantie biedt voor kortere doorlooptijden en een betere concurrentiepositie.
 • Eenmalige invoer van data tijdbesparing en een lagere kans op fouten oplevert, wat een positief effect heeft op uw kostprijs.
 • Het inzicht in alle logistieke processen, gekoppeld aan een heldere planning, zorgt voor een hoge leverbetrouwbaarheid.

  Directie

Had een koopdeel al binnen moeten zijn? Of dreigt een grondstof op te raken? Binnen Ridder iQ komt de informatie realtime naar u toe. Zoeken naar informatie is dus verleden tijd. Met Ridder iQ bent u als aankoper verzekerd dat al uw projecten probleemloos uitgevoerd kunnen worden.

Ridder iQ ondersteunt vergemakkelijkt uw gehele aankoopproces, omdat:

 • U met één druk op de knop een gedetailleerd overzicht krijgt van de prijsopbouw, voor- en nacalculatie, stand van de logistiek van de aankoop en de eventuele certificaten.
 • Alles wat gaande is of wat moet gebeuren overzichtelijk terugkomt op de aankooplijst.
 • Aankoopaanvragen van materialen en uitbestedingen eenvoudig en snel aan te maken zijn vanuit onder andere het materiaalbestand, de aankooplijst of de calculatie.
Inkoper

Planner

Naarmate het aantal gelijktijdige, complexe trajecten toeneemt, kan planning een uitdaging worden. Hoe behoudt u het overzicht? En hoe gaat u om met verstoringen zoals defecte machines, late leveringen van materialen of zieke medewerkers?

Met Ridder iQ bent u in staat een naadloze planning op te leveren, omdat:

 • U per project, order of budget simpel en snel een capaciteitsplanning opstelt.
 • Direct inzicht heeft welke invloed een calamiteit heeft op de gehele planning.
 • U met één druk op de knop een totaaloverzicht krijgt van de actuele status van uw gehele bedrijfsvoering.
Planner

Werkvoorbereider

De aanvraag is binnen. En nu? Met Ridder iQ werkt u eenvoudig en gemakkelijk aan ieder project. In slechts een paar minuten zet u het hele productieproces in gang.

Met Ridder iQ stuurt u uw bedrijf flexibel en efficiënt aan, omdat:

 • Vanuit de calculaties alle relevante informatie over inkoop, voorraad, bewerkingen en overige gegevens automatisch worden verwerkt.
 • Ridder iQ alle benodigde rapportages zoals opdrachtbonnen, geleidebonnen en materiaalbehoeftes genereert.
 • U inzicht krijgt in het gehele proces, de materiaalstroom, voortgang en de realisatie van levertijden.
Werkvoorbereider

Directeuren en eigenaren

DIGITALISEER UW VOLLEDIGE BEDRIJF

Directeuren en eigenaren

Ridder iQ bundelt en stroomlijnt alle bedrijfsprocessen en informatie over offertes, orders, voorraad, planning, inkoop, capaciteit, productie en facturering. Op deze manier krijgt u inzicht in uw gehele bedrijf, werkt u efficiënt en behaalt u elke dag het maximale resultaat.

Ridder iQ helpt maakbedrijven groeien, omdat:

 • Een gestroomlijnd proces garantie biedt voor kortere doorlooptijden en een betere concurrentiepositie.
 • Eenmalige invoer van data tijdbesparing en een lagere kans op fouten oplevert, wat een positief effect heeft op uw kostprijs.
 • Het inzicht in alle logistieke processen, gekoppeld aan een heldere planning, zorgt voor een hoge leverbetrouwbaarheid.

  Directie

Aankopers

STROOMLIJN EN AUTOMATISEER UW AANKOOPPROCES

Had een koopdeel al binnen moeten zijn? Of dreigt een grondstof op te raken? Binnen Ridder iQ komt de informatie realtime naar u toe. Zoeken naar informatie is dus verleden tijd. Met Ridder iQ bent u als aankoper verzekerd dat al uw projecten probleemloos uitgevoerd kunnen worden.

Ridder iQ ondersteunt vergemakkelijkt uw gehele aankoopproces, omdat:

 • U met één druk op de knop een gedetailleerd overzicht krijgt van de prijsopbouw, voor- en nacalculatie, stand van de logistiek van de aankoop en de eventuele certificaten.
 • Alles wat gaande is of wat moet gebeuren overzichtelijk terugkomt op de aankooplijst.
 • Aankoopaanvragen van materialen en uitbestedingen eenvoudig en snel aan te maken zijn vanuit onder andere het materiaalbestand, de aankooplijst of de calculatie.
Inkoper

Planners

KRIJG VOLLEDIG INZICHT IN AL UW PROJECTEN

Planner

Naarmate het aantal gelijktijdige, complexe trajecten toeneemt, kan planning een uitdaging worden. Hoe behoudt u het overzicht? En hoe gaat u om met verstoringen zoals defecte machines, late leveringen van materialen of zieke medewerkers?

Met Ridder iQ bent u in staat een naadloze planning op te leveren, omdat:

 • U per project, order of budget simpel en snel een capaciteitsplanning opstelt.
 • Direct inzicht heeft welke invloed een calamiteit heeft op de gehele planning.
 • U met één druk op de knop een totaaloverzicht krijgt van de actuele status van uw gehele bedrijfsvoering.
Planner

Werkvoorbereider

BEHEER UW PROJECTEN VAN BEGIN TOT EIND

Werkvoorbereider

De aanvraag is binnen. En nu? Met Ridder iQ werkt u eenvoudig en gemakkelijk aan ieder project. In slechts een paar minuten zet u het hele productieproces in gang.

Met Ridder iQ stuurt u uw bedrijf flexibel en efficiënt aan, omdat:

 • Vanuit de calculaties alle relevante informatie over inkoop, voorraad, bewerkingen en overige gegevens automatisch worden verwerkt.
 • Ridder iQ alle benodigde rapportages zoals opdrachtbonnen, geleidebonnen en materiaalbehoeftes genereert.
 • U inzicht krijgt in het gehele proces, de materiaalstroom, voortgang en de realisatie van levertijden.
Werkvoorbereider
Ridder i Q Tray

Ontwikkeld uit de praktijk, vóór de praktijk. Ridder iQ, ERP-software voor de maakindustrie sinds 1982.

Meer lezen over Ridder iQ

Ridder iQ bundelt de kennis en praktijkervaring die sinds 1982 is opgedaan en is gebouwd op de nieuwste softwaretechnieken als .NET, C# en Microsoft SQL. Het pakket is letterlijk ontstaan uit en gebouwd voor de praktijk, zowel uit eigen ervaring als door input van al onze klanten in de loop der jaren. Ridder iQ beschikt daarom altijd over de functionaliteit waar u behoefte aan heeft. Deze ERP-oplossing sluit dus naadloos aan op uw praktijk. Ridder iQ is de spil binnen elk maakbedrijf. Met deze oplossing worden alle kritische bedrijfsprocessen binnen uw maakbedrijf gestroomlijnd en verloopt de informatievoorziening efficiënter en effectiever.

Het systeem beschikt over een zeer brede basis met onder meer een heel compleet CRM-systeem met integratie naar Exchange en Outlook, inkoop- en verkoopadministratie, calculatie en stuklijsten, werkvoorbereiding, voorraadadministratie, urenadministratie, documentenbeheersysteem, geïntegreerde rapportontwerper en een autorisatiesysteem. We bieden bovendien een aantal branche-specifieke modules, waarmee het systeem perfect aansluit op uw specifieke bedrijf. Ridder iQ is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Vlaams, Frans en Duits.

Ridder iQ is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze maakbedrijven en uitermate geschikt voor:


ERP-software, volledig afgestemd op uw organisatie

Een gebruiksvriendelijk en flexibel systeem

Bepaal je eigen workflow

Stel een eigen workflow samen

Ridder iQ sluit naadloos aan bij de meeste bedrijven dankzij onze branchetemplates. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen. Dit is echter geen enkel probleem. Wilt u bijvoorbeeld een extra controle of accordering toevoegen? Dankzij de dynamische opbouw van Ridder iQ zet u onze ERP-software volledig naar uw eigen hand. De software vormt zich om uw bedrijf en uw bedrijfsprocessen.

Bepaal eigen schermindeling

Bepaal zelf de schermindeling

U kiest zelf hoe u een scherm indeelt en wat voor informatie er staat. Op bedrijfs-, rol- en zelfs gebruikersniveau. Informatie die u niet gebruikt, voert u dus niet in. Ridder iQ is daarbij heel compleet en branchespecifiek. Toch zijn er altijd bedrijfsspecifieke zaken die nu in een Excelbestand staan, maar die u ook graag in het ERP-systeem borgt. Denk aan data over het vernieuwen van het rijbewijs van medewerkers of aan complexere zaken zoals data van externe keuringsinstanties. Deze kunt aan een service object koppelen zodat uw servicemonteurs dit zien in de Ridder iQ Service app.

Wat onze gebruikers zeggen over Ridder iQ

Logo Teksam Company NV Ridder i Q Logo De Beleyr Ridder i Q Logo Dewilde Engineering Ridder i Q APM Bvba logo
Op een jaar tijd zijn we van een ouderwetse bedrijfsvoering naar hypermodern gegaan

Teksam Company


Iedereen weet perfect waar een onderdeel zich bevindt, wat er al mee gebeurd is en wat er mee moet gebeuren

De Beleyr Engineering


Onze planner kan nu ook opdrachten gaan selecteren op materiaal en plaatdikte om het volle rendement uit de plaat te halen

Dewilde Engineering


Ons ERP-Pakket zorgt meteen voor tijdwinst

APM


Download de brochure

Kortere doorlooptijden, hogere winstmarges.

eci solutions logo

Ontdek de Ridder iQ brochure

Innovatieve ERP-software voor Smart Manufacturing bij klantordergestuurde productie

g2 tracking pixel