Blog

ERP implementeren? Voorkom de 6 meest gemaakte fouten

De meest voorkomende fouten erp implementatie

Een succesvolle implementatie van ERP-software in uw maakbedrijf begint bij het vermijden van deze veelgemaakte fouten.

De implementatie van een ERP-pakket is meer dan enkel het installeren van een softwarepakket; het is een veranderingsproces dat goed management nodig heeft. Gebeurt dat niet, dan kan een implementatie mislukken. Geen enkel bedrijf is hetzelfde, ook niet in de maakindustrie. Daarbij komt nog eens dat de bedrijfsprocessen binnen maakbedrijven vaak enorm complex zijn. Dit alles maakt dat er genoeg valkuilen verborgen zitten in de weg naar een volledig geautomatiseerd maakbedrijf. We noemen de belangrijkste zes.

Onderschatting van de impact van een ERP-implementatie
Veel bedrijven die aan een ERP-implementatie beginnen, beseffen niet altijd goed wat de impact op de organisatie is. Het betreft een veranderingsproces dat goed gemanaged moet worden. Een te licht besef vraagt om resourceproblemen in de toekomst.

Teveel tegelijk willen
Waar sommige bedrijven het implementatietraject aan de ene kant te licht opnemen, zijn er aan de andere kant ook bedrijven die net te veel hooi op hun vork nemen. En dat kan ook voor problemen zorgen. Als u te veel in één keer wilt, kan een ERP-implementatie verkeerd uitpakken. Een geleidelijke aanpak is daarom belangrijk. Stel duidelijke prioriteiten; welke processen kunt u bijvoorbeeld het beste als eerst automatiseren?

Te weinig tijd en mensen beschikbaar stellen
De tijd en resources die gepaard gaan met een ERP-implementatie worden vaak onderschat. Voor velen is het moeilijk in te schatten welke resources ze nodig hebben en hoeveel tijd ze van die mensen moeten vragen. Een handige regel hier is: deel de kosten door honderd. Dat is het aantal uur dat u nodig hebt in het traject. Kost een ERP-implementatie € 30.000, dan zal het ongeveer 300 uur aan implementatietijd kosten.

Geen goede planning
Wat vaak voorkomt, is dat bedrijven zomaar beginnen met implementeren zonder duidelijk stappenplan of een goede planning. Aangezien het proces ingewikkeld in elkaar zit, is dit niet verstandig. Een geslaagde ERP-implementatie vraagt om een uiterst goede planning waarin de rollen van medewerkers en de vereisten van het systeem tot in detail worden vastgelegd.

Te weinig betrokkenheid en focus
Een ERP-traject betreft zoals gezegd een verandering binnen de gehele organisatie. Het is daarom belangrijk dat ook de gehele organisatie betrokken wordt bij dit proces. Dit gebeurt vaak nog te weinig. Betrek en luister naar medewerkers die met de software gaan werken en noteer hun wensen. Pas wel op dat niet alle verzoeken worden aangenomen, anders ontstaat er een wildgroei aan functionaliteit.

Geen investering in training
Wanneer een ERP-implementatie afgerond is, betekent dit niet dat het werk ook gedaan is. Uw medewerkers goed laten trainen in het gebruik van de nieuwe software is cruciaal. Doet u dit niet, dan kost het medewerkers meer tijd – en mogelijke frustraties – om thuis te geraken in het systeem en er het meeste rendement uit te halen.

Wat dan wel?

Focus, afbakening, een goede planning, betrokkenheid en de juiste mensen zijn allemaal extreem belangrijke factoren die een rol spelen bij een succesvolle implementatie. En vanzelfsprekend is een goede leverancier die thuis is in uw specifieke bedrijfsprocessen en veel ervaring heeft met dit soort trajecten natuurlijk onontbeerlijk.

U weet nu wat de belangrijkste valkuilen zijn, maar welke stappen moeten dan wél gezet worden? Download daarvoor gratis ons uitgebreide stappenplan. Hierin ontdekt u hoe u ERP-software succesvol implementeert.

DOWNLOAD STAPPENPLAN
ECI Redactie

About the Author

ECI Redactie

g2 tracking pixel